Quidel

KOD
ÜRÜN ADI
FORMAT
AMBALAJ
20125QuickVue Dipstick Strep A
Strip
25
20122QuickVue+ Strep AKaset25
00343QuickVue In-Line Strep AKaset
25
20183
QuickVue Influenza A+B
Strip25
20193
QuickVue RSV
Strip20
0B006
QuickVue Chlamydia
Kaset25
20109
QuickVue hCG (idrar)
Kaset25
00179
QuickVue hCG Combo (idrar + serum)
Kaset90